Landseismiske undersøkelser

Dec 22, 2017 | Argeo, Seismikk

Landbaserte geofysiske og geologiske undersøkelser for infrastruktur -og større byggeprosjekter

Vi benytter nye digitale innsamlingsystemer med bedre dataoppløsning og større muligheter.

Jernbane

Vi har utført flere jernbanerelaterte prosjekter

Jernbaneprosjekt Ski

Vei og krysninger

Geofysiske og geologiske undersøkelser for veiprosjekter

Kombinert vertikal seismisk og havbunnkabel survey for krysningen av Seut leven i Gressvik.

Havner og farleder

Utbygging og utdypning av Andenes Fiskehavn på Andøya. En rekke geofysiske undersøkelser samt tilhørende 3D modellering og integrasjon av geotekniske og hydrografiske data.

Undersøkelser for utbygging av Andenes Fiskehavn

Akvakultur

Geologisk vurdering av bassengområdet for landbasert fiskeoppdrett på Andøya. Kombinasjonsundersøkese med refraksjonsseismikk og resistivitet for å evaluere bergkvalitet.

Geofysiske og geologiske undersøkelser for Andfjord Salmon

Dataprosessering og tolkning

Tradisjonelt hentes begrenset verdi ut av innsamlede data, og begrenser seg stort sett til P-bølge informasjon tolket i GRM/lagmodell. Mer avanserte prosessering og tolkningsrutiner gjør det mulig å hente merverdi fra  både fra refraksjonsseismikk og refleksjon og gi våre kunder en økt forståelse av kompliserte grunnforhold og prosjektrisiko.

Tomografisk -og lagmodell prosessert og tolket

Tomografisk invertert modell hvor geotekniske totalsonderinger er integrert for kalibrasjon

MASW/Overflatebølge prosessering Vs data hvor skjærstyrke/stivhet i løsmassene kan tolkes/beregnes

 

9401 QHSE Manager

9401 QHSE Manager

We are interested in finding someone who can contribute to the continued development of our management system, assist, support, and advise the organization in matters related to QHSE.