Landseismiske undersøkelser

Dec 22, 2017 | Argeo, Seismikk

Landbaserte geofysiske og geologiske undersøkelser for infrastruktur -og større byggeprosjekter

Vi benytter nye digitale innsamlingsystemer med bedre dataoppløsning og større muligheter.

Jernbane

Vi har utført flere jernbanerelaterte prosjekter

Jernbaneprosjekt Ski

Vei og krysninger

Geofysiske og geologiske undersøkelser for veiprosjekter

Kombinert vertikal seismisk og havbunnkabel survey for krysningen av Seut leven i Gressvik.

Havner og farleder

Utbygging og utdypning av Andenes Fiskehavn på Andøya. En rekke geofysiske undersøkelser samt tilhørende 3D modellering og integrasjon av geotekniske og hydrografiske data.

Undersøkelser for utbygging av Andenes Fiskehavn

Akvakultur

Geologisk vurdering av bassengområdet for landbasert fiskeoppdrett på Andøya. Kombinasjonsundersøkese med refraksjonsseismikk og resistivitet for å evaluere bergkvalitet.

Geofysiske og geologiske undersøkelser for Andfjord Salmon

Dataprosessering og tolkning

Tradisjonelt hentes begrenset verdi ut av innsamlede data, og begrenser seg stort sett til P-bølge informasjon tolket i GRM/lagmodell. Mer avanserte prosessering og tolkningsrutiner gjør det mulig å hente merverdi fra  både fra refraksjonsseismikk og refleksjon og gi våre kunder en økt forståelse av kompliserte grunnforhold og prosjektrisiko.

Tomografisk -og lagmodell prosessert og tolket

Tomografisk invertert modell hvor geotekniske totalsonderinger er integrert for kalibrasjon

MASW/Overflatebølge prosessering Vs data hvor skjærstyrke/stivhet i løsmassene kan tolkes/beregnes

 

SeaRaptor 6000 deep sea surveying capabilities

SeaRaptor 6000 deep sea surveying capabilities

Watch our webinar showcasing the SeaRaptor 6000 deep sea surveying capabilities. Join us in this webinar showcasing the operational set-up of the Argeo Searcher and SeaRaptors, which have deep sea surveying capabilities down to 6,000 m water depth. Exciting data from...

Argeo confirms contract extension to March 2024 for Hugin 6000 AUV

Argeo confirms contract extension to March 2024 for Hugin 6000 AUV

In reference to the company’s earlier announcement made on the 24th of March 2022 “Argeo AS – Argeo signs 12-month project for newly purchased Hugin 6000 …” Argeo now confirms contract extension. The project, which started 1st of September 2022 with a minimum...