Landseismiske undersøkelser

Dec 22, 2017 | Argeo, Seismikk

Landbaserte geofysiske og geologiske undersøkelser for infrastruktur -og større byggeprosjekter

Vi benytter nye digitale innsamlingsystemer med bedre dataoppløsning og større muligheter.

Jernbane

Vi har utført flere jernbanerelaterte prosjekter

Jernbaneprosjekt Ski

Vei og krysninger

Geofysiske og geologiske undersøkelser for veiprosjekter

Kombinert vertikal seismisk og havbunnkabel survey for krysningen av Seut leven i Gressvik.

Havner og farleder

Utbygging og utdypning av Andenes Fiskehavn på Andøya. En rekke geofysiske undersøkelser samt tilhørende 3D modellering og integrasjon av geotekniske og hydrografiske data.

Undersøkelser for utbygging av Andenes Fiskehavn

Akvakultur

Geologisk vurdering av bassengområdet for landbasert fiskeoppdrett på Andøya. Kombinasjonsundersøkese med refraksjonsseismikk og resistivitet for å evaluere bergkvalitet.

Geofysiske og geologiske undersøkelser for Andfjord Salmon

Dataprosessering og tolkning

Tradisjonelt hentes begrenset verdi ut av innsamlede data, og begrenser seg stort sett til P-bølge informasjon tolket i GRM/lagmodell. Mer avanserte prosessering og tolkningsrutiner gjør det mulig å hente merverdi fra  både fra refraksjonsseismikk og refleksjon og gi våre kunder en økt forståelse av kompliserte grunnforhold og prosjektrisiko.

Tomografisk -og lagmodell prosessert og tolket

Tomografisk invertert modell hvor geotekniske totalsonderinger er integrert for kalibrasjon

MASW/Overflatebølge prosessering Vs data hvor skjærstyrke/stivhet i løsmassene kan tolkes/beregnes

 

Connect with us at Oceanology International

Connect with us at Oceanology International

Argeo will be exhibiting at Oceanology International 12-14 March in London, Stand L100. Please come by the stand and if you like, you can already now book at time with our domain experts or commercial team.

Argeo visits India’s Ministry of Earth Sciences in Delhi

Argeo visits India’s Ministry of Earth Sciences in Delhi

Last week, a delegation from Argeo met with officials from India's Ministry of Earth Science in relation to the current deep sea mineral exploration project with India’s National Centre for Polar and Ocean Research, NCPOR. The National Centre for Polar and Ocean...