Anchor locations

Jul 29, 2020 | Ankerlokasjoner, Multibeam, Seabed, Seismikk, Survey

For oppankring av større overflatekonstruksjoner som flytende vindturbiner, havfarmer og FPSOer, spesielt i værutsatte områder, må det gjennomføres en nøyaktig kartlegging og evaluering av området før igangsetting av mudring eller plassering av anker og/eller ankerbolter. Argeo har utført flere komplekse oppdrag for å evaluere områder valgt for denne type formål.

EM2040 backscatter

Prosesserte data fra multistråleekkolodd samlet inn med MUNIN AUV og backscatter analyse for å evaluere havbunnhardhet

Når datainnsamling er gjennomført med AUV har man fordelen av data fra flere sensorer som HISAS og Multistråleekkolodd samtidig og med lik tids-og posisjonsbestemmelse. Dette øker verdien av sammensatte datatyper (integrasjon) for modellering av området.

EdgeTech SSS

Sonardata av ankerlokasjon fra samme innsamling og med lik posisjon og tid som multistråleekkolodd

En viktig komponent i evaluering av en ankerlokasjon er bestemmelsen av de sedimentære sammensettingene under havbunn. Fra multistråle- og sonardata får vi et godt innblikk i topografisk kompleksitet og en første forståelse av mulighetsrommet en har å arbeide med. For å redusere prosjektrisiko samles det inn høy-oppløste seismiske data fra en AUV-montert Sub-Bottom Profiler.

Safe SBP

Sedimentær geologisk analyse basert på seismiske data fra AUV-montert Sub-Bottom Profiler

Tolkning, visualisering og datamodellering i 3D

Argeo’s metode er basert på et unikt 3D survey design som implementeres i innsamlingsfasen av prosjektet og avsluttes med avanserte tolknings -og modelleringsverktøy før digital eksport til sluttkunde. Resultatet er digitale eksportformater som lar seg importere sømløst i de fleste software designverktøy og som nå gjør det mulig å evaluere prosjektet fra struktur til fundament.

Seismiske data tolket og visualisert i 3D før integrasjon av geotekniske prøver og boreresultater

AUV tilleggsensorer og data

I tillegg til standard utrustning (AUV) inkluderer vi som regel sensorer som gir andre viktige datatyper for beslutninger relatert til bestemmelse av en gitt lokasjon.

  • Temperatur og salinitetsmålinger gjennom hele kartleggingsprosjektet
  • Akustisk Doppler Havstrømsprofilering (ADCP)
  • Cathx stillbilder med LED blits
    • UHD: 4096×2304 pixels @ 7 fps
    • HD: 2048×1152 pixels @ 30 fps
  • Lasermålinger 100.000 punkter og 50 linjer per sekund
  • En rekke andre miljøsensorer (O2, CH, Oil-in-Water) ++

Under et eksempel på bildekvalitet fra Cathx kamera montert i HUGIN fra et miljøkartleggingstokt med AUV.

Øverst til venstre HISAS av hvalskjelett, under Cathx bilde av samme objekt. Høyre bilde av koraller

Prospectus for subsequent offering (4 April)

Prospectus for subsequent offering (4 April)

Please find the prospectus in reference to the current subsequent offering. The subscription period ends 11 April 2024 at 16:30 hours (CEST). Download the prospectus here: Pareto Securities Sb1markets MORE FINANCIAL NEWS