Ankerlokasjoner

Jul 29, 2020 | Ankerlokasjoner, Havbunn, Kartlegging, Multibeam, Seismikk

For oppankring av større overflatekonstruksjoner som flytende vindturbiner, havfarmer og FPSOer, spesielt i værutsatte områder, må det gjennomføres en nøyaktig kartlegging og evaluering av området før igangsetting av mudring eller plassering av anker og/eller ankerbolter. Argeo har utført flere komplekse oppdrag for å evaluere områder valgt for denne type formål.

EM2040 backscatter

Prosesserte data fra multistråleekkolodd samlet inn med MUNIN AUV og backscatter analyse for å evaluere havbunnhardhet

Når datainnsamling er gjennomført med AUV har man fordelen av data fra flere sensorer som HISAS og Multistråleekkolodd samtidig og med lik tids-og posisjonsbestemmelse. Dette øker verdien av sammensatte datatyper (integrasjon) for modellering av området.

EdgeTech SSS

Sonardata av ankerlokasjon fra samme innsamling og med lik posisjon og tid som multistråleekkolodd

En viktig komponent i evaluering av en ankerlokasjon er bestemmelsen av de sedimentære sammensettingene under havbunn. Fra multistråle- og sonardata får vi et godt innblikk i topografisk kompleksitet og en første forståelse av mulighetsrommet en har å arbeide med. For å redusere prosjektrisiko samles det inn høy-oppløste seismiske data fra en AUV-montert Sub-Bottom Profiler.

Safe SBP

Sedimentær geologisk analyse basert på seismiske data fra AUV-montert Sub-Bottom Profiler

Tolkning, visualisering og datamodellering i 3D

Argeo’s metode er basert på et unikt 3D survey design som implementeres i innsamlingsfasen av prosjektet og avsluttes med avanserte tolknings -og modelleringsverktøy før digital eksport til sluttkunde. Resultatet er digitale eksportformater som lar seg importere sømløst i de fleste software designverktøy og som nå gjør det mulig å evaluere prosjektet fra struktur til fundament.

Seismiske data tolket og visualisert i 3D før integrasjon av geotekniske prøver og boreresultater

AUV tilleggsensorer og data

I tillegg til standard utrustning (AUV) inkluderer vi som regel sensorer som gir andre viktige datatyper for beslutninger relatert til bestemmelse av en gitt lokasjon.

  • Temperatur og salinitetsmålinger gjennom hele kartleggingsprosjektet
  • Akustisk Doppler Havstrømsprofilering (ADCP)
  • Cathx stillbilder med LED blits
    • UHD: 4096×2304 pixels @ 7 fps
    • HD: 2048×1152 pixels @ 30 fps
  • Lasermålinger 100.000 punkter og 50 linjer per sekund
  • En rekke andre miljøsensorer (O2, CH, Oil-in-Water) ++

Under et eksempel på bildekvalitet fra Cathx kamera montert i HUGIN fra et miljøkartleggingstokt med AUV.

Øverst til venstre HISAS av hvalskjelett, under Cathx bilde av samme objekt. Høyre bilde av koraller

Half-year operational update

Half-year operational update

Below are highlights from our half-year operational update from Argeo. You can download the full update presentation here: Download Full Operational Update (PDF) Vessel Inspection: Completed intermediate planned vessel inspection in Durban Docking &...