Pipeline and cable inspections

Jul 29, 2020 | Multibeam, Pipeline-Cabel, Seabed, Survey

Kongsberg Maritim developed an Hi-Resolution sonarsystem (HISAS)  which significantly increases data resolution over the full sonar beam range. The operational efficiency gain and improvement in data quality has a big cost impact on both improved data quality and operational efficiency and comes installed as default payload sensors in both HUGIN og MUNIN 1500

Evaluation of anchor locations and accurate distance measurements to nearby 3D objects or cables using a Munin AUV and sonar/MBES data

Inspection and survey carried out using a fully autonomous system where sensors can be customized to a give project objective. Example project missions are pipeline and cable inspection, planning for trenching or as-buried inspections, infrastructure inspections and cable breaking or corrosion degradation etc. Prior to anchoring or foundation planning  a 3D survey to evaluate geo-hazard and sediments.

Fiberoptic telecom cable inspection using a MUNIN AUV with MBES and sonar sensor. Source: Argeo Survey

Combining several sensors

Bildet over ble i tillegg verifisert med sub-bottom profiler seismikk. Kabel “heng” eller suspensjon over fjell utspring på havbunnen påviser en betydelig fare for fremtidig kabelbrudd.

Sub-Bottom Profiler (SBP) profil hvor hyperbel over havbunnen (fiberkabel) verifiserer at kabelen henger i suspensjon ca 4-5 meter over havbunn i strekk på over 7m.

Aktiv rør- og kabelfølging med AUV-ombordsensorer

Software og sensorer i Kongsberg AUV gjør det mulig og aktivt/autonomt følge en rørledning eller kabel på havbunn, uavhengig av vanndybde. Aktiv følging av kabel og rør med 10cm diameter er demonstrert med multistråleekkolodd og HISAS.

Aktiv pipeline og kabel-følging med AUV

 

Aktiv følging er tilgjengelig i både MUNIN og HUGIN AUV’er. Følging med multistråleekkolodd fungerer også på ikke-rette rørledninger og kabler

Aktiv følging (grønn linje = sanntid multistråle følging). Deteksjon av gasslekkasje fra rørledninger eller havbunn

Miljø -og METOCEAN sensorer som tillegg

Sammenstilling av data fra flere sensorer, både ombord-sensorer som multistråleekkolodd, sonar og kamera, men også tilleggsensorer gjør det mulig å utrede flere former for lekkasje (seep).

Fotogrammetri HD, UHD og laser

I tillegg til standard utrustning (AUV) inkluderer vi som regel sensorer som gir andre viktige datatyper for beslutninger relatert til bestemmelse av en gitt lokasjon.

  • Temperatur og salinitetsmålinger gjennom hele kartleggingsprosjektet
  • Akustisk Doppler Havstrømsprofilering (ADCP)
  • Cathx stillbilder med LED blits
    • UHD: 4096×2304 pixels @ 7 fps
    • HD:   2048×1152 pixels @ 30 fps
  • Lasermålinger 100.000 punkter og 50 linjer per sekund
  • En rekke andre miljøsensorer (O2, CH, Oil-in-Water) ++

Under et eksempel på bildekvalitet fra Cathx kamera montert i HUGIN fra en miljøkartlegging med AUV.

Øverst til venstre HISAS av hvalskjelett, under Cathx bilde av samme objekt. Høyre bilde av koraller

Half-year operational update

Half-year operational update

Below are highlights from our half-year operational update from Argeo. You can download the full update presentation here: Download Full Operational Update (PDF) Vessel Inspection: Completed intermediate planned vessel inspection in Durban Docking &...