Rør-og Kabelinspeksjon

Jul 29, 2020 | Havbunn, Kartlegging, Multibeam, Rør-og-kabelinspeksjon

Kongsberg Maritim har utviklet et sonarsystem (HISAS)  som signifikant øker dataoppløsning og nøyaktighet i hele strålebredden. Effekten er forbedret datakvalitet samt operasjonell effektivitet og benyttes i både HUGIN og MUNIN 1500

Evaluering av ankringslokasjon og avstander til nærliggende telekom-kabel fra MUNIN AUV med sonar sensor

Inspeksjon gjennomføres som regel ved bruk av AUV eller ROV. Eksempler på tjenester er rørledninginspeksjon, for planlegging, utlegging og etter inspeksjon. Inspeksjon av infrastruktur under vann, brudd- eller korrosjons-degradering mfl., geo-fare og dekommisjonering.

Fiberoptisk kabelinspeksjon med MUNIN AUV og multistråleekkolodd og sonar sensor

Bildet over ble i tillegg verifisert med sub-bottom profiler seismikk. Kabel “heng” eller suspensjon over fjell utspring på havbunnen påviser en betydelig fare for fremtidig kabelbrudd.

Sub-Bottom Profiler (SBP) profil hvor hyperbel over havbunnen (fiberkabel) verifiserer at kabelen henger i suspensjon ca 4-5 meter over havbunn i strekk på over 7m.

Aktiv rør- og kabelfølging med AUV-ombordsensorer

Software og sensorer i Kongsberg AUV gjør det mulig og aktivt/autonomt følge en rørledning eller kabel på havbunn, uavhengig av vanndybde. Aktiv følging av kabel og rør med 10cm diameter er demonstrert med multistråleekkolodd og HISAS.

Aktiv pipeline og kabel-følging med AUV

 

Aktiv følging er tilgjengelig i både MUNIN og HUGIN AUV’er. Følging med multistråleekkolodd fungerer også på ikke-rette rørledninger og kabler

Aktiv følging (grønn linje = sanntid multistråle følging). Deteksjon av gasslekkasje fra rørledninger eller havbunn

Miljø -og METOCEAN sensorer som tillegg

Sammenstilling av data fra flere sensorer, både ombord-sensorer som multistråleekkolodd, sonar og kamera, men også tilleggsensorer gjør det mulig å utrede flere former for lekkasje (seep).

Fotogrammetri HD, UHD og laser

I tillegg til standard utrustning (AUV) inkluderer vi som regel sensorer som gir andre viktige datatyper for beslutninger relatert til bestemmelse av en gitt lokasjon.

  • Temperatur og salinitetsmålinger gjennom hele kartleggingsprosjektet
  • Akustisk Doppler Havstrømsprofilering (ADCP)
  • Cathx stillbilder med LED blits
    • UHD: 4096×2304 pixels @ 7 fps
    • HD:   2048×1152 pixels @ 30 fps
  • Lasermålinger 100.000 punkter og 50 linjer per sekund
  • En rekke andre miljøsensorer (O2, CH, Oil-in-Water) ++

Under et eksempel på bildekvalitet fra Cathx kamera montert i HUGIN fra en miljøkartlegging med AUV.

Øverst til venstre HISAS av hvalskjelett, under Cathx bilde av samme objekt. Høyre bilde av koraller

Prospectus for subsequent offering (4 April)

Prospectus for subsequent offering (4 April)

Please find the prospectus in reference to the current subsequent offering. The subscription period ends 11 April 2024 at 16:30 hours (CEST). Download the prospectus here: Pareto Securities Sb1markets MORE FINANCIAL NEWS