Side-Scan Sonar (SSS) og HISAS

Jul 29, 2020 | Havbunn, Kartlegging

Sidesøkende Sonar, teknologi og resultater

Sonardata har vært benyttet for avbildning av havbunn i flere 10år, i hovedsak implementert som slepe systemer etter større overflatefartøy (survey fartøy) og blir benyttet for kartlegging av rør -og kabeltraseer, site-survey, debris og ankrings operasjoner, pre-installasjon av subsea konstruksjoner mm. De senere år har ny teknologi som Syntetisk Aperture Sonar (SAS) og Høyoppløst Interferometrisk Syntetisk Aperture Sonar (HISAS) revolusjonert datakvaliteten for slike undersøkelser og gjør det mulig å fremskaffe avbildning av havbunnen og strukturer/objekter funne i 3D.

Høyoppløst Interferometrisk Syntetisk Aperture Sonar (HISAS)

HISAS var opprinnelig utviklet for militære formål (mineleting mm), MCM operasjoner og behovet for å kunne detektere og klassifisere små objekter på havbunnen i utfordrende  og rotete miljøer, installert i HUGIN 1000. Fordelen med HISAS er en lengdeuavhengig data oppløsning (Range Independent Resolution, RIR) fra 3×3 cm ut til en distanse på 200m fra hver side av AUV’en og gir en dekningsrate på 2 km²/t i 2kn AUV fart. I tillegg gir dette full dekning side-scan batymetri og svært høyoppløst SAS batymetri for nøyaktig gjengivelse av 3D objekter.

Teoretisk beskrivelse av SAS funksjon

Forskjellen mellom standard side-scan og SAS/HISAS

 

Illustrasjonen viser forskjellen mellom sektor scan-sonar, tradisjonell side-scan sonar og SAS/HISAS

Kombinasjon av HISAS og EM2040 i HUGIN og MUNIN 1500+

AUV’en er utstyrt med en EM 2040 multistråleekkolodd ekkolodd (MBES). Sammenslåing av HISAS  side-scan batymetri med data fra EM 2040 MBES, en dekningrate for et enkel trase på opptil 20 ganger høyden til AUV over havbunnen kan genereres, sammenlignet med bare 3-4 ganger høyden med MBES alene.

Kilde: Kongsberg Maritime Robotics

Illustrasjon viser sammenslått “spor” (swath) bredde når MBES og HISAS kombinert batymetri

EdgeTech SSS

EdgeTech tradisjonell side-scan fra MUNIN 600 survey. Kilde: Argeo Survey

HISAS bilde av vrak fra HUGIN AUV survey Kilde: Kongsberg Maritime/FFI

Argeo delivers strong financial results in the first quarter

Argeo delivers strong financial results in the first quarter

Argeo achieved record growth in revenue, with an increase of 288% YoY to USD 9.5 million and an EBITDA of 2.9 million, an increase of +415% YoY. Net profit was USD 2.0 million, an increase of 238% YoY. The remaining backlog for 2024 now totals USD 54 million, whereas...