Digitalt landseismikksystem

Jul 31, 2020 | Argeo

Digitalt landseismikk system med raskere prosessering og større muligheter med høyere dataoppløsning og ubegrenset antall geofoner. Sanntid områdestøy kontroll (per geofon) og beskyttelse fra elektrisk/elektromagnetisk støy fra f.eks. høyspent.

Summit X1 systemoppsett i større prosjekter som og gir muligheten for virkelig 3D

 

Lettere utstyr gir mindre fotavtrykk og redusert HMS risiko

LED indikatorer på geofonmoduler blinker som indikator på “klart til mottak av data” og korrekt operativ status. I tillegg reduseres risiko for å miste utstyr i felt.

Lengre sammenhengende linjer uten overlapp og data “brudd” gir kontinuerlige og pålitelige profiler

Full linjeprofil med kontinuerlige data på fra alle skudd på alle geofoner

Half-year operational update

Half-year operational update

Below are highlights from our half-year operational update from Argeo. You can download the full update presentation here: Download Full Operational Update (PDF) Vessel Inspection: Completed intermediate planned vessel inspection in Durban Docking &...