Digitalt landseismikksystem

Jul 31, 2020 | Argeo

Digitalt landseismikk system med raskere prosessering og større muligheter med høyere dataoppløsning og ubegrenset antall geofoner. Sanntid områdestøy kontroll (per geofon) og beskyttelse fra elektrisk/elektromagnetisk støy fra f.eks. høyspent.

Summit X1 systemoppsett i større prosjekter som og gir muligheten for virkelig 3D

 

Lettere utstyr gir mindre fotavtrykk og redusert HMS risiko

LED indikatorer på geofonmoduler blinker som indikator på “klart til mottak av data” og korrekt operativ status. I tillegg reduseres risiko for å miste utstyr i felt.

Lengre sammenhengende linjer uten overlapp og data “brudd” gir kontinuerlige og pålitelige profiler

Full linjeprofil med kontinuerlige data på fra alle skudd på alle geofoner

Connect with us at Oceanology International

Connect with us at Oceanology International

Argeo will be exhibiting at Oceanology International 12-14 March in London, Stand L100. Please come by the stand and if you like, you can already now book at time with our domain experts or commercial team.

Argeo visits India’s Ministry of Earth Sciences in Delhi

Argeo visits India’s Ministry of Earth Sciences in Delhi

Last week, a delegation from Argeo met with officials from India's Ministry of Earth Science in relation to the current deep sea mineral exploration project with India’s National Centre for Polar and Ocean Research, NCPOR. The National Centre for Polar and Ocean...