Digitalt landseismikksystem

Jul 31, 2020 | Argeo

Digitalt landseismikk system med raskere prosessering og større muligheter med høyere dataoppløsning og ubegrenset antall geofoner. Sanntid områdestøy kontroll (per geofon) og beskyttelse fra elektrisk/elektromagnetisk støy fra f.eks. høyspent.

Summit X1 systemoppsett i større prosjekter som og gir muligheten for virkelig 3D

 

Lettere utstyr gir mindre fotavtrykk og redusert HMS risiko

LED indikatorer på geofonmoduler blinker som indikator på “klart til mottak av data” og korrekt operativ status. I tillegg reduseres risiko for å miste utstyr i felt.

Lengre sammenhengende linjer uten overlapp og data “brudd” gir kontinuerlige og pålitelige profiler

Full linjeprofil med kontinuerlige data på fra alle skudd på alle geofoner

Argeo signs survey contract with Stromar Offshore Wind Farm

Argeo signs survey contract with Stromar Offshore Wind Farm

Agreement builds in Net Zero commitments from the outset Offshore service company Argeo has signed a survey contract with Stromar, a consortium made up of Ørsted, Renantis and BlueFloat Energy. The contract will start in Q3 2023. Stromar has awarded Argeo a contract...

Fourth quarter update

Fourth quarter update

The offshore service company, Argeo has published their q4 2022 results and has the pleasure of inviting investors, analysts, and media to a livestreamed presentation of the update today at the 16th of March at 11.00 CET. The Q4 presentation will be broadcasted live...