Digitalt landseismikksystem

Jul 31, 2020 | Argeo

Digitalt landseismikk system med raskere prosessering og større muligheter med høyere dataoppløsning og ubegrenset antall geofoner. Sanntid områdestøy kontroll (per geofon) og beskyttelse fra elektrisk/elektromagnetisk støy fra f.eks. høyspent.

Summit X1 systemoppsett i større prosjekter som og gir muligheten for virkelig 3D

 

Lettere utstyr gir mindre fotavtrykk og redusert HMS risiko

LED indikatorer på geofonmoduler blinker som indikator på “klart til mottak av data” og korrekt operativ status. I tillegg reduseres risiko for å miste utstyr i felt.

Lengre sammenhengende linjer uten overlapp og data “brudd” gir kontinuerlige og pålitelige profiler

Full linjeprofil med kontinuerlige data på fra alle skudd på alle geofoner

9401 QHSE Manager

9401 QHSE Manager

We are interested in finding someone who can contribute to the continued development of our management system, assist, support, and advise the organization in matters related to QHSE.