Digitalt landseismikksystem

Digitalt landseismikk system med raskere prosessering og større muligheter med høyere dataoppløsning og ubegrenset antall geofoner. Sanntid områdestøy kontroll (per geofon) og beskyttelse fra elektrisk/elektromagnetisk støy fra f.eks. høyspent.  ...

Landseismiske undersøkelser

Landbaserte geofysiske og geologiske undersøkelser for infrastruktur -og større byggeprosjekter Vi benytter nye digitale innsamlingsystemer med bedre dataoppløsning og større muligheter. Jernbane Vi har utført flere jernbanerelaterte prosjekter Vei og krysninger...