Rør-og Kabelinspeksjon

Kongsberg Maritim har utviklet et sonarsystem (HISAS)  som signifikant øker dataoppløsning og nøyaktighet i hele strålebredden. Effekten er forbedret datakvalitet samt operasjonell effektivitet og benyttes i både HUGIN og MUNIN 1500 Evaluering av ankringslokasjon og...

Ankerlokasjoner

For oppankring av større overflatekonstruksjoner som flytende vindturbiner, havfarmer og FPSOer, spesielt i værutsatte områder, må det gjennomføres en nøyaktig kartlegging og evaluering av området før igangsetting av mudring eller plassering av anker og/eller...

Side-Scan Sonar (SSS) og HISAS

Sidesøkende Sonar, teknologi og resultater Sonardata har vært benyttet for avbildning av havbunn i flere 10år, i hovedsak implementert som slepe systemer etter større overflatefartøy (survey fartøy) og blir benyttet for kartlegging av rør -og kabeltraseer,...