Ankerlokasjoner

For oppankring av større overflatekonstruksjoner som flytende vindturbiner, havfarmer og FPSOer, spesielt i værutsatte områder, må det gjennomføres en nøyaktig kartlegging og evaluering av området før igangsetting av mudring eller plassering av anker og/eller...

Landseismiske undersøkelser

Landbaserte geofysiske og geologiske undersøkelser for infrastruktur -og større byggeprosjekter Vi benytter nye digitale innsamlingsystemer med bedre dataoppløsning og større muligheter. Jernbane Vi har utført flere jernbanerelaterte prosjekter Vei og krysninger...