Pipeline and cable inspections

Kongsberg Maritim developed an Hi-Resolution sonarsystem (HISAS)  which significantly increases data resolution over the full sonar beam range. The operational efficiency gain and improvement in data quality has a big cost impact on both improved data quality and...

Anchor locations

For oppankring av større overflatekonstruksjoner som flytende vindturbiner, havfarmer og FPSOer, spesielt i værutsatte områder, må det gjennomføres en nøyaktig kartlegging og evaluering av området før igangsetting av mudring eller plassering av anker og/eller...

HISAS Side-Scan Sonar

Sidescan sonar, technology and methods Sonar data has been an integral method for seabed imaging and bathymetry for decades. Prior to modern AUV implementation, mostly as lay-back towed system from a surface vessel positioned with acoustic transponders. Typical uses...