Skip to content

Redusert karbonfotavtrykk i operasjon

Målsetningene om bærekraftig utvikling er en viktig del av vår forretningsfilosofi og handlemåte

HUGIN Autonomous vehicle
Argeo

Tjenester

Argeo er et selskap med fokus på robotisert teknologi, avanserte metoder og digitale modeller

Vår spesialitet er leveranse av avanserte og svært nøyaktige digitale modeller basert på geofysiske, hydrografiske og geologiske metoder, sensorer og robotisert/autonom teknologi for Infrastruktur, Havvind, Olje & Gass og Akvakultur.

Selskapet ble etablert i 2017 og har kontorer i Asker og i Tromsø. Siden oppstarten har vi gjennomført komplekse prosjekter for noen av Norges største kunder.

 

Fakta

Argeo har fokus på klimavennlige og bærekraftige løsninger med sterkt innslag av robotisering og autonomi koblet med AI/ML drevet datamodellering og visualisering

Våre områder

Infrastuktur

Infrastuktur

Argeos tjenester bidrar til raskere, bedre og totalt sett billigere infrastruktur prosjekter

Argeo Survey utfører avansert kartlegging, avbildning og undergrunnsmodellering av arealer planlagt prosjektert med konstruksjoner hvor kravet til høy nøyaktighet er viktig for å redusere prosjektrisiko og derav kontruksjonskostnader. Argeo har siden 2017 levert avanserte undergrunsdata og modeller for broer, jernbane, havner og tunneler og på denne måten signifikant redusert prosjektrisiko og kostnader.

Havvind

Havvind

Avanserte kartleggingstjenester basert på robotisert eller autonom havromsteknologi

Argeo Survey benytter state-of-the-art sensor, robotisering og autonom teknologi for en best mulig dataoppløsning for avbildning av våre kunders prosjekter. Flere høykvalitets sensor teknologi samlet i en og samme autonome farkost (link Hugin) samt vår 3DmUHR (link) løsning bidrar til en område avbildning som reduserer prosjektrisiko og derfor kostnader.

  • Pre-survey og miljø survey for prosjektering (Initial)
  • Full site-survey undersøkelser (Design)
  • Oppdatering for installasjon
  • Operasjonell support/inspeksjon

Olje & Gass

Olje & Gass

Argeo bidrar til energiovergangen inne rørlednings -og site inspeksjoner ved å benytte autonome farkoster med et svært lavt karbonfotavtrykk

Argeo Survey benytter state-of-the-art robotisering og autonom teknologi for en best mulig dataoppløsning for inspeksjoner. Høykvalitets sensor teknologi samt Kongsberg sensorbasert Pipeline følging software i Hugin og Munin effektiviserer vedlikeholdsprosjekter og sørger for avbildning med oppløsning fra 2-4 cm i tillegg til bedre beslutnings informasjon tilstøtende sensorer som detekterer korrosjon og fysiske skader.

 

Akvakultur

Akvakultur

AUV basert pre-survey før installasjon med oppfølgende monitorering/4D/Time-Laps

I 2019 gjennomførte Argeo Survey verdens første autonome kartleggingsprosjekt for akvakultur på dypt vann (+600m). Resultater med dataoppløsning fra 4 cm gjør det nå mulig å monitorere området over tid (Time-Laps). I tillegg ble det gjennomført svært nøyaktige havbunnshardhets og sediment analyser for bestemmelse av ankerlokasjoner. Flere sensorer ble benyttet samtidig (link Munin).

  • Pre-survey for prosjekt
  • Analyser for bestemmelse av ankrings lokasjon
  • Miljø og havromsanalyser
  • Benthic habitat og andre marint liv analyser
  • Skrot og forsøpling på havbunn

Kunder

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.