Skip to content

Havvind

Havvind

Argeo

Innledende survey (pre konsesjon for drift)

 • Hydrografisk og geofysisk
 • Evaluering av områdeattraktivitet
 • Risikoanalyser
 • Miljø- og habitatstudier
 • Metocean studier

 

Tidlig planlegging- og designsurvey

 • Detaljert/fokusert hydrografisk og geofysisk survey
 • Geotekniske undersøkelser
 • UXO og miljø
 • Rute survey for kabel-trasé
 • Ankerlokasjoner
 • Sedimentær analyse

Konstruksjon- og installasjons survey

 • Fokuserte 3D survey
 • Re-studier for økt detaljnivå
 • Testing og analyser
 • Ankring/installasjons survey

Drift og vedlikehold

 • Inspeksjons survey
 • Kabel «as laid» survey
 • Padding og overdekning
 • Kabelbrudd
 • Ankerfester og installasjonsintegritet

Våre områder

Hydrografisk og geofysisk

Hydrografisk og geofysisk

Undersøkelser for å bestemme lengde av eksportkabel og geofysisk for å avgjøre sedimenttykkelser og sammensetting for å grøfte/grave ned eksportkabel ~5m dypt.Gjennomføres med en av våre AUV’er

 

UXO survey

UXO survey

Survey for å undersøke havbunn for Ueksplodert Ordonnans (UXO), ammunisjon og mine som fremdeles kan eksplodere og utgjør en stor fare for mannskap og utstyr. Gjennomføres med en av våre AUV’er

Ankring og fundament design survey

Ankring og fundament design survey

Geofysisk og hydrografisk survey som input til design av ankring og eller fundamentering design. Kan utføres med AUV eller UHR overflateseismikk.

Argeo tilfører i tillegg avansert tolkning og 3D datamodellering som enkelt kan importeres inn i strukturdesign software

Detaljsurvey for on-site kabelruter

Detaljsurvey for on-site kabelruter

Hydrografisk og geofysisk detaljkartlegging med AUV for å bestemme optimal on-site inter-array kabeltraseer i forhold til bunnforhold (HISAS og MBES) samt løsmasse mektighet og sammensetting for kabelgrøfter.

Geotekniske undersøkelser

Geotekniske undersøkelser

Totalsonderinger og/eller CPTU undersøkelser samt geoteknisk evaluering og laboratorietester av prøver. Geoteknisk rapportering, data kan også integreres med tidligere utførte hydrografiske og geofysiske undersøkelser i en tolket 3D modell.

Utvalgte referanser

Hugin i bølger

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.